پس از موج صنعتی با پیدایش موج سوم تجارت الکترونیک با کمک بستر اینترنت راه خود را برای انقلابی سهمگین تر و سازنده هموارتر کرده است.

با پیشرفت تلکنولوژی های  بلاک چین و اینترنت اشیا و بیگ دیتاو هوش مصنوعی و رباتیک، نظاره گر تغییرات بنیادین و بزرگ خواهیم بود که شامل تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جهان می باشد .

می توانم برای شما آینده ای عجیب و خواستنی برای شما ترسیم کنم.

تصور کنید دیگر بانکی با این شکل امروزی وجود نخواهد داشت و اگر هم باشه خدماتی دیگر ارایه خواهند کرد و دیگر تسلط حکومتها بر مردم کاسته شده و بیشتر خدمات امنیتی و نظارتی خواهند داشت و این باعث تغییر الگوهای سیاسی خواهد شد.

که درآینده ای نزدیک که به گمان کارشناسان سال ۲۰۳۲خواهد بود شاهد تغییرات نظام دنیا خواهیم بود.